donderdag, 28. juni 2012 - 16:49

Samenwerking gemeente en woningbouwcorporaties

Almere

Gemeente Almere en de Almeerse woningbouwcorporaties sluiten een samenwerkingsovereenkomst om te komen tot een nieuw systeem voor woonruimteverdeling. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de uitvoering van de nieuwe huisvestingsverordening.

In de overeenkomst staan afspraken over de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden voor de verdere uitvoering van de nieuwe huisvestingsverordening, in het bijzonder de afspraken over de ontwikkeling van een nieuw ICT-systeem dat nodig is voor de woonruimteverdeling. De nieuwe huisvestingsverordening die de Gemeenteraad op 23 juni vorig jaar heeft vastgesteld, moet zorgen voor een andere verdeling van sociale huurwoningen in Almere.

Adri Duivesteijn, wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling in Almere: “Samen met de woningbouwcorporaties bouwen we aan een nieuw systeem dat de sociale woningvoorraad beter toegankelijk moet maken. Er ontstaat een rechtvaardig systeem, omdat er inkomenseisen worden gesteld en urgent woningzoekenden beter kunnen worden geholpen. De rechten die ingeschrevenen hebben opgebouwd blijven behouden, maar door 50% van de woningen te verloten krijgen anderen ook een reële kans op een woning.”
Provincie:
Tag(s):