donderdag, 7. juni 2012 - 18:40

Samsom wil heel ander beleid dan Rutte

Bij de presentatie van het verkiezingsprogramma van de PvdA zei PvdA-leider Diederik Samsom dat hij een heel ander beleid wil dan het beleid dat Mark Rutte in de afgelopen periode heeft gevoerd. Samsom over het beleid van Rutte:'„Hij bezuinigt en hij creëert werkloosheid”.

De PvdA wil Nederland sterker en socialer maken, wil groei en banen creëren.
Dit meldt de partij op haar site.

Fiscale maatregelen
Om groei en banen actief te stimuleren komt de PvdA in het verkiezings-conceptprogramma in de eerste plaats met ruim 200 miljoen euro aan fiscale maatregelen om de bedrijfsinvesteringen in Nederland weer op gang te helpen.

Zo komt er een Nationale Investeringsbank voor het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) die innovatie en investeringen aanjaagt. Hiermee wordt het innovatiefonds voor MKB’ers verdrievoudigd naar 375 miljoen en wordt de kredietverlening aan het MKB door banken verbeterd.

Investeringen in bouw en onderwijs
Huizenbezitters mogen de kosten van renovatie en isolatie van hun huis aftrekken van de belasting wat de bouw in Nederland weer aanjaagt. De PvdA wil zorgen voor 500 miljoen per jaar aan extra investeringen in eigen land door publiek-private samenwerking met pensioenfondsen op gang te brengen. De motor van onze toekomstige economie is het onderwijs. We investeren daarom honderden miljoenen in de kenniseconomie, de kwaliteit van leraren en in degelijk onderwijs in plaats van te bezuinigen.

Meer koopkracht
Met verstandig en eerlijk begrotingsbeleid houden we de koopkracht van gewone gezinnen overeind door in de eerste jaren van de volgende kabinetsperiode niet teveel te bezuinigen. De BTW-verhoging, het honderden euro’s duurdere eigen risico in de zorg en de belasting op woon-werk-verkeer gaan dan ook van tafel. Dat is niet alleen goed voor een eerlijke lastenverdeling, dat is ook goed voor onze economie. Want meer koopkracht, is meer groei en meer werkgelegenheid.

Woningmarkt
De PvdA wil de woningmarkt weer op gang helpen. De overdrachtsbelasting voor starters schaft de partij per direct af en er komen speciale startersleningen die 25.000 starters aan een huis helpen en die 100.000 verhuisbewegingen op gang te brengen. De verplichting voor woningbouwcorporaties om driekwart van de sociale woningen te verkopen gaat van tafel.

Zorg
De zorg wil de PvdA voortaan in de buurt organiseren. Niet langer bepalen marktwerking en concurrentie de inrichting van de zorg, maar burgers samen met de overheid en zorgaanbieders. In iedere wijk en buurt komen op initiatief van de PvdA wijkverpleegkundigen.

Arbeidsmarkt
Op de arbeidsmarkt wil de PvdA de ondernemers aan lagere lasten helpen en werknemers aan een baan door de loondoorbetaling van zieke werknemers te verkorten van twee naar één jaar. De partij pakt we de jeugdwerkloosheid aan door extra stageplekken, en door jongeren langer op school te houden. We maken een einde aan de hyperflexibiliteit op de arbeidsmarkt, en flexwerkers krijgen extra zekerheden: na 1 jaar een vast contract.

Bonussen aan banden en een extra belastingschijf
En na twee jaar waarin de lage en middeninkomens de rekening van de crisis betaalden vraagt de partij in deze krappe economische tijden een extra bijdrage van de sterkste schouders in de samenleving. Daarom wil de partij bonussen aan banden leggen en vragen ze een extra bijdrage van de hoogste inkomens door de introductie van een extra belastingschijf van 60% voor mensen met een salaris boven de 150.000 euro per jaar.
Provincie:
Tag(s):