woensdag, 14. maart 2012 - 21:54

Schaapskudde begraast De Landjes in Assen

Assen

Beekdallandschap de Landjes in de wijk Marsdijk in Assen krijgt een schaapskudde. De kudde zal van april tot november jaarlijks de landjes begrazen. De herder en kudde zijn van half april tot november op doordeweekse dagen overdag aanwezig op de Landjes.

De kudde wordt bijeengehouden door schaapshonden en wordt de hele dag begeleid door een herder. De kudde verplaatst zich zo op een natuurlijke wijze door het gebied. Er komen geen afrasteringen in De Landjes, het gebied blijft vrij toegankelijk. Aan het eind van de dag brengt de herder de kudde naar een nacht- en weekendverblijf nabij Loon. De herder kan onderweg aan belangstellenden veel vertellen over de kudde en het effect op de natuur van de begrazing.

Het Beekdal De Landjes is aangelegd als een natuurlijk beekdallandschap. Het beheer is er op gericht om de natuurwaarden zoveel mogelijk te behouden en te ontwikkelen. Omdat grote delen van het gebied drassig zijn, is maaien vaak lastig.
Provincie:
Tag(s):