dinsdag, 24. januari 2012 - 8:34

Schade voor binnenvaartsector stremming Twentekanaal

Den Haag

Ondernemers en verladers in de binnenvaartsector die schade ondervinden door de stremming in het Twentekanaal kunnen compensatie ontvangen.

Dit heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) besloten. In de nacht van 2 op 3 januari viel in Sluis Eefde de sluisdeur tussen de sluiskolk en de IJssel naar beneden. Hierdoor kan de vaarweg niet gebruikt worden door de binnenvaart.

Volgens Schultz geeft de bijzondere situatie van de schippers die opgesloten liggen in het kanaal aanleiding tot compensatie. ''Ik wil zoveel mogelijk voorkomen dat schippers of bedrijven in financiële moeilijkheden raken door langdurige discussies over schade of aansprakelijkheid'', aldus Schultz. Daarom heeft zij besloten een speciale regeling open te stellen om de binnenvaartsector uit de brand te helpen (Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999). Ook stuurt zij aan op een vlotte behandeling van mogelijke claims.

Deze regeling wordt gebruikt als er door bijzondere omstandigheden schade ontstaat door onderhoud en aanleg van waterstaatswerken. De regeling kent een voorschotbepaling. Dit betekent dat schippers of bedrijven alvast compensatie kunnen ontvangen waarna de definitieve beoordeling van de claim later volgt. Rijkswaterstaat zal de ondernemers op korte termijn benaderen over de afhandeling van verzoeken.

Duur stremming
Rijkswaterstaat heeft naar verwachting nog zeven weken nodig om de schade aan Sluis Eefde te herstellen. Over circa twee weken wordt er een tijdelijke hefconstructie ingezet waardoor dagelijks zestig tot tachtig procent van de schepen de sluis weer kunnen passeren.
Provincie:
Tag(s):