dinsdag, 14. augustus 2012 - 18:28

Schadelijke paprikakever wordt uitgeroeid

Bij een paprikateler in het Westland is de schadelijke snuitkever Pepper weevil aangetroffen. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dinsdag laten weten.

Het beestje kan veel schade veroorzaken aan de paprikateelt, maar heeft onder de EU-regelgeving geen bestrijdingsplichtige status. Vanwege het grote economische risico voor veel telers wordt de kever uitgeroeid om verdere verspreiding in Nederland onmogelijk te maken.

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft vooruitlopend op de oprichting van een Plantgezondheidsfonds een deel van de schade voor de ondernemer vergoed.

De Pepper weevil
De Pepper weevil (Anthonomus eugenii) komt oorspronkelijk in het zuiden van de Verenigde Staten en Midden-Amerika voor en is voor zover bekend niet eerder in Europa aangetroffen. De kever kan in Nederland dankzij de wintertemperatuur niet overleven maar zich wel in kassen vestigen.

De kever ontwikkelt zich binnen 20 dagen in grote aantallen van ei tot vruchtbare volwassene. Bloemknoppen of jonge vruchten waar larven in zitten ontwikkelen zich niet of niet goed tot rijpe vruchten maar vallen vaak voortijdig af. Ook oudere vruchten worden aangetast. Door de snelle vermenigvuldiging kan er grote economische schade ontstaan.

Maatregelen
De teler zelf heeft op 19 juli 2012 de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) de aanwezigheid van de kever gemeld. Hoe de kever in de kas is gekomen is niet bekend.

Onmiddellijk na constatering van de vondst heeft de NVWA de afzet van het bedrijf stilgelegd en de plantenresten gecontroleerd en onder toezicht afgevoerd. Op de andere bedrijfslocatie van de teler is geen kever aangetroffen, maar bij een naastgelegen bedrijf hoogstwaarschijnlijk wel. Inmiddels is begonnen met de ruiming van de kas, die na een quarantaineperiode van enige weken weer wordt vrijgegeven.

Plantgezondheidsfonds
De schade van de teler valt in principe onder het bedrijfsrisico, maar er is hier sprake van een uitzonderlijke situatie. Vanwege het grote economische risico wordt de kever met de zwaarst mogelijke bestrijding uitgeroeid. Daarom komt staatssecretaris Bleker de ondernemer in 25% van de kosten tegemoet.

De staatssecretaris dringt aan op een spoedige verbreding van het Plantgezondheidsfonds, dat in de toekomst kan voorzien in een tegemoetkoming voor uitbraken van schadelijke organismen in de plantaardige sector: 'Ik vind, en met mij de sector, dat de helft van de schade vergoed moet worden en ik neem daarin alvast een deel voor mijn rekening omdat ik dit als een uitzonderlijke situatie beschouw. Want het gaat om een kever die voor zover bekend nog nooit in Nederland is aangetroffen en we zeer zware maatregelen opleggen om het risico van verspreiding te voorkomen. Ik heb er bij het bedrijfsleven ernstig op aangedrongen om de uitbreiding van het fonds zeer spoedig te realiseren.'
Provincie:
Tag(s):