vrijdag, 17. augustus 2012 - 10:00

Schadelijke snuitkever Pepper weevil aangetroffen.

Westland

Bij een paprikateler in het Westland is de schadelijke snuitkever Pepper weevil aangetroffen. Het beestje kan veel schade veroorzaken aan de paprikateelt, maar heeft onder de EU-regelgeving geen bestrijdingsplichtige status.

Vanwege het grote economische risico voor veel telers wordt de kever uitgeroeid om verdere verspreiding in Nederland onmogelijk te maken.

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft vooruitlopend op de oprichting van een Plantgezondheidsfonds een deel van de schade voor de ondernemer vergoed.
Provincie:
Tag(s):