maandag, 9. april 2012 - 13:08

Schapen zorgen voor begrazing in Nieuwegein

Nieuwegein

Sinds vandaag, maandag 9 april, loopt er een schaapsherder in Nieuwegein met een kudde van 220 schapen. ‘De kudde schapen graast in de groenzone langs de A2 van de Wielerbaan bij Galecop tot park Oudegein’, meldt de gemeente Nieuwegein maandag.

Ook wordt nog een aantal stroken buiten de dorpskern van Vreeswijk begraasd. De schapen `maaien' het gras en zorgen zo voor een verrijking van de natuur in de stad en voor extra natuurbeleving door de inwoners. De gemeente organiseert op 19 maart een voorlichtingsavond om bewoners hierover te informeren.

Duurzaam beheer
Het beheren van grote grasgebieden door een schaapskudde heeft vele voordelen. Zo hoeft het maaisel niet te worden afgevoerd door machines en zorgt het voor een toename van de planten- en grassoorten.

Bovendien heeft de schaapskudde een educatieve functie. Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen in de stedelijke gebieden steeds minder weten van de natuur. De schaapsherder beantwoordt vragen onderweg en geeft toelichting.

Herder en hond houden kudde bij elkaar
De grazende kudde wordt bij elkaar gehouden door de herder met de hond. Soms wordt een omheining geplaatst namelijk wanneer de schapen een stuk echt kaal moeten grazen zoals bij Brandnetels of Berenklauw.

De gemeente heeft ervoor gekozen om de schaapskudde alleen in de grotere aaneengesloten gebieden te laten grazen. Ze gaan dus niet de wijken in. De schapen zullen in eerste instantie drie jaar achter elkaar de begrazing van deze groenstroken verzorgen.

Park Oudegein
Bezoekers van het Natuurkwartier kunnen zondag 29 april van 12.30 tot 15.30 uur kennis maken met de kudde, die dan in park Oudegein op bezoek is.
Provincie:
Tag(s):