maandag, 6. augustus 2012 - 19:18

Scherpe daling import klassieke auto’s

Utrecht

De FEHAC constateert dat hoewel het nieuwe fiscale beleid met betrekking tot de Motorrijtuigenbelasting voor klassiekers pas op 1 januari 2012 is ingegaan, nu al is vast te stellen dat - grotendeels als gevolg van dat nieuwe overheidsbeleid - de import van klassieke auto’s over de eerste 5 maanden van 2012 scherp gedaald is.

Het onafhankelijke Global Automotive Consultancy bv heeft op basis van de gegevens van RDC en VWE becijferd dat de importdaling over de eerste 3 maanden van 2012 voor diesels al 27,4% bedraagt, vanaf april heeft die trend zich zelfs nog versneld.

Over de eerste 5 maanden van 2012 is de geëxtrapoleerde importdaling in 2012 t.o.v. 2011 voor alle klassiekers samen 31,1%, voor diesels is de daling het grootst met 37,9%. De daling bij benzine auto’s bedraagt 27,0%.

Op 1 januari 2012 is de Motie Van Vliet in gegaan. Daarmee is geregeld dat de leeftijd waarbij klassiekers worden vrijgesteld van Motorrijtuigenbelasting stapsgewijs wordt opgetrokken van 25 naar 30 jaar. Bovendien is daarbij vastgelegd dat klassiekers met een bouwjaar na 1986 de brandstoftoeslag voor Diesel of LPG wél moeten voldoen.

Motie Van Vliet
Uit de bovenstaande analyse blijkt dat de Motie Van Vliet (2e Kamerlid van de PVV) nu al het verwachte effect heeft gehad; de import en het bezit van een jonge klassieker voor een niet-liefhebber, en het dagelijks inzetten daarvan als ware het een modern voertuig, zijn veel minder aantrekkelijk geworden. Mede ook omdat die niet-liefhebber zich wél geconfronteerd zal zien met de typische klassieker ‘uitdagingen’ zoals frequent onderhoud en soms een zoektocht naar onderdelen.

In de ogen van de FEHAC is dit een gewenste ontwikkeling. De FEHAC is pleitbezorger van de belangen van het Mobiele Erfgoed en van de eigenaren van klassieke voertuigen. De FEHAC en de ruim 200 bij de FEHAC aangesloten clubs staan voor het spaarzaam, liefdevol en hobbymatig gebruik van klassiekers.

Tegelijkertijd is het van groot belang dat de liefhebbers hun klassieker in alle vrijheid en zonder opgelegde beperkingen kunnen blijven gebruiken, zodat het Mobiele Erfgoed daadwerkelijk Mobiel blijft. Dit natuurlijk altijd met respect voor de belangen van anderen en de leefomgeving.

Berekening PBL
In een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat vorige week in het nieuws kwam, liet men in hun berekening de Motie Van Vliet achterwegen. Mocht men deze laatste periode wel hebben doorberekend tot 2015, dan was de uitstoot gelijk gebleven of zelfs zijn gedaald als het gaat om voertuigen ouder dan 25 jaar.
Provincie:
Tag(s):