vrijdag, 2. maart 2012 - 18:38

Scherper toezicht op advocatuur

De Nederlandse Orde van Advocaten krijgt een onafhankelijk college van toezicht. Ook gaat voor advocaten een geheimhoudingsplicht gelden.

De 3 leden van dat college mogen zelf geen advocaat zijn en ze worden niet gekozen door advocaten. Het college mag geen advocatendossiers inzien. Verder is het college belast met controle op witwassen.

Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Lokaal toezicht

De lokale dekens oefenen straks primair het toezicht uit, onder eindverantwoordelijkheid van het college. Zij kunnen in principe zelfstandig aan de slag gaan binnen het landelijk toezichtbeleid. Het college kan wel aanwijzingen geven, die de dekens moeten opvolgen.

Geheimhoudingsplicht

Voor advocaten gaat een geheimhoudingsplicht gelden. Deze plicht wordt in de wet vastgelegd. De leden van het college kunnen bij hun toezichthoudende taken deze geheimhoudingsplicht niet doorbreken. Dekens kunnen dit wel.

Rechtstreeks naar de tuchtrechter

Advocaten die de beroepsregels of gedragsnormen overtreden, kunnen tuchtrechtelijk worden aangepakt. Op dit moment kunnen tuchtklachten alleen via de lokale deken aan de tuchtrechter worden voorgelegd. Straks kunnen klanten van advocaten dat ook rechtstreeks doen.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):