woensdag, 22. februari 2012 - 18:10

Schmallenbergvirus nu op 116 bedrijven vastgesteld

Den Haag

Tot en met 22 februari 2012 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van 638 bedrijven een melding ontvangen van verschijnselen die kunnen wijzen op een besmetting met het Schmavirullenbergs.

Het gaat om 203 schapenbedrijven, 409 rundveebedrijven en 26 geitenbedrijven. Op 14 rundvee-, 97 schapen- en 5 geitenbedrijven is het virus aangetoond. Op 119 bedrijven loopt nog onderzoek. Dit schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een brief aan de Tweede Kamer.

Verschillende landen hebben hun grenzen gesloten voor herkauwers of genetisch materiaal daarvan of hebben vragen gesteld over het Schmallenbergvirus. Nederland zet in goed overleg met het georganiseerde bedrijfsleven actief in op het openhouden van grenzen, het weer openen van gesloten grenzen en het wegnemen van handelsbarrières. Belangrijk uitgangspunt daarbij zijn aanbevelingen die de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) heeft gedaan. De OIE acht de kans op overdracht van het virus via zuivel en vlees verwaarloosbaar klein. Voor levende dieren en genetisch materiaal geeft de OIE aanbevelingen op welke wijze internationale handel doorgang kan vinden.
Provincie:
Tag(s):