donderdag, 5. januari 2012 - 17:53

Schmallenbergvirus op 40 schapenbedrijven en 1 geitenbedrijf

Den Haag

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft op dit moment van 157 bedrijven een melding ontvangen van verschijnselen die kunnen wijzen op een besmetting met het Schmallenbergvirus.

Het gaat om 92 schapenbedrijven, 62 rundveebedrijven en 3 geitenbedrijven. Op 40 schapenbedrijven en 1 geitenbedrijf is het virus aangetoond. Op 43 bedrijven is het virus niet aangetoond. Op 73 bedrijven loopt nog onderzoek.

Test op afweerstoffen tegen het virus
Het feit dat het Schmallenbergvirus op 43 bedrijven niet is aangetoond, sluit een infectie met het virus niet uit aangezien de infectie al eerder in de dracht heeft plaatsgevonden. Een test op afweerstoffen tegen het virus, die hierover uitsluitsel moet geven, is in ontwikkeling. Met het beschikbaar komen van een test op afweerstoffen zal het aantal bedrijven waar een infectie met het Schmallenbergvirus wordt aangetoond waarschijnlijk dan ook verder oplopen.

Dit schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken en Innovatie (EL&I) in een brief aan de Tweede Kamer.

Situatie in Europa
In Duitsland is het Schmallenbergvirus gevonden in een misvormd geboren kalf. In België is op 9 schapenbedrijven het virus gevonden. In Frankrijk, Luxemburg en Engeland zijn nog geen afwijkingen gemeld. Deze landen volgen de situatie op de voet; Frankrijk heeft ook een meldplicht ingevoerd. De staatssecretaris vraagt ook andere lidstaten van de Europese Unie een meldplicht in te stellen.

Onderzoek
Staatssecretaris Bleker zet maximaal in op (wetenschappelijk) vervolgonderzoek op het gebied van diagnostiek (vooral het aantonen van afweerstoffen), epidemiologie (insleep en verspreiding), vaccinontwikkeling en viruskarakterisering. Bleker heeft Europees Commissaris Dalli gevraagd dit onderzoek Europees te ondersteunen.
Zoals ook uit de meldingen uit Duitsland en België blijkt, raakt deze problematiek niet alleen Nederland. Het ministerie van EL&I onderhoudt daarom intensieve contacten met de Europese Commissie en andere Europese lidstaten.
Provincie:
Tag(s):