vrijdag, 2. november 2012 - 17:38

Schmidt waarnemend burgemeester Meerssen

Meerssen

De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer mr. H.W. Schmidt met ingang van 5 november 2012 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Meerssen.

'De heer Schmidt was burgemeester van de gemeente Woerden en van de voormalige gemeente Eijsden', meldt de provincie Limburg vrijdag.

Het besluit is genomen in goed overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Meerssen.

De waarneming van het burgemeestersambt zal voortduren tot aan de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester. De benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester van de gemeente Meerssen zal begin 2013 worden opgestart. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester zijn werkzaamheden medio 2013 kunnen oppakken.

De heer Schmidt was vanaf 2006 tot voor kort burgemeester van de gemeente Woerden. Daarvoor was hij vanaf 2002 burgemeester van de voormalige gemeente Eijsden. De heer Schmidt is tevens rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Dordrecht. De heer Schmidt is 58 jaar en lid van de VVD.

Ricardo Offermanns nam onlangs ontslag als burgemeester van Meerssen gezien de gerezen situatie omtrent zijn teruggetrokken benoeming als kandidaat- burgemeester van Roermond.
Provincie:
Tag(s):