dinsdag, 14. februari 2012 - 22:18

Scholen in Borger-Odoorn weer 'fris'

Regio

Een gezond en goed leefklimaat is van groot belang in schoolgebouwen. Dat laat nogal eens te wensen over. Vaak is er onvoldoende ventilatie mogelijk in de lokalen, waardoor stof en schimmel vrij spel krijgen. Dat is ongezond en gaat ten koste van het binnenmilieu.

De gemeente heeft met het ‘Frisse scholen project’ in de meeste scholen maatregelen getroffen om het binnenklimaat te optimaliseren. Vanuit de subsidieregeling ‘Verbetering van het binnenmilieu en het treffen van energiebeperkende maatregelen’ van de Rijksoverheid ontving Borger-Odoorn een bedrag ter hoogte van € 181.473,-. In totaal heeft de gemeente voor het uitvoeren van dit project ruim één miljoen euro besteed. De werkzaamheden varieerden van het plaatsen van CO2-indicatoren in een klaslokaal tot het isoleren van bijvoorbeeld het dak en vervangen van glaspuien. Verder zijn de meeste werkzaamheden tegelijk in samenhang uitgevoerd en heeft er een inhaalslag plaatsgevonden met het verder opplussen van de school en/of het gebouw.

Scholen die onder handen zijn genomen in het kader van dit project:
Cbs De Wegwijzer, obs De Westhoek in 2e Exloërmond, obs Ekkelhof in Drouwen, obs ’t Schienvat in Klijndijk, obs De Linderakkers en cbs De Bark in Valthe, obs De Aanloop en cbs Rehoboth in Valthermond, obs School 75 en cbs School 59 in Nieuw-Buinen en RK St. Josephschool in Zandberg.

Schoolbesturen en gemeente zijn zeer tevreden met het resultaat.
Provincie:
Tag(s):