woensdag, 4. april 2012 - 11:47

Schoonmaakactie winkelgebied De Fonteyne

Vlissingen

Woensdag 4 april 2012 start om 12.30 uur de schoonmaakactie rond het winkelgebied De Fonteyne in het kader van Vlissingen schoon, heel en veilig.

Burgemeester René H. Roep zal de aftrap doen. Daarna gaan zowel de burgemeester als de raadsleden en een aantal ambtenaren van de gemeente Vlissingen aan de slag. Iedereen is welkom om mee te doen.

Het Serviceteam van de gemeente Vlissingen zet zich ieder dag in voor het schoonhouden van de stad. Met de actie laat de gemeente zien dat het ‘aanzien’ van de stad voor haar belangrijk is en moedigt burgers aan spontaan mee te helpen. De schoonmaakactie duurt tot 15.00 uur.

De schoonmaakwerkzaamheden houden in: het verwijderen van kauwgum, schoonmaken van borden, trottoirs en wegen. Palen worden rechtgezet en indien nodig vervangen. Kleine reparaties aan wegen en trottoirs worden uitgevoerd. Het zwerfafval wordt opgeruimd en er wordt licht snoeiwerk aan het groen verricht.
Provincie:
Tag(s):