donderdag, 23. februari 2012 - 17:28

Schouwen-Duiveland vereenvoudigt haar subsidieproces

Schouwen-Duiveland

Een enquête van de gemeente onder haar subsidieaanvragers toont aan dat zij over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van de ontvangen informatie, brieven en de gevoerde gesprekken.

Minder tevreden zijn ze over de procedure, dat blijkt een papierentijger te zijn. De gemeente Schouwen-Duiveland wil hier volgend jaar een verbeterslag in maken.

In 2010 heeft de gemeente haar subsidieverordening aangepast. Naar aanleiding hiervan heeft zij in 2011 een enquête over de klanttevredenheid gehouden onder haar aanvragers die jaarlijks een permanente subsidie ontvangen. De gemeente had zelf ook al geconstateerd dat het huidige werkproces behoorlijk omslachtig is, de uitkomsten op de enquête bevestigde haar gedachte. Naar aanleiding van de resultaten is daarom besloten om het subsidieproces te vereenvoudigen. Dit jaar vindt er al een verbetering plaats door alleen nog definitieve beschikkingen te versturen. In de toekomst, volgend jaar, zal ook de indieningtermijn veranderen. Subsidieaanvragen moeten nu nog vóór 1 april ingediend zijn.

In de toekomst wordt de termijn ruimer en dus flexibeler en hierdoor krijgen organisaties de regie meer in eigen hand. Als de wijzigingen doorgevoerd zijn is de gemeente in staat om het tijdsbestek tussen de subsidieaanvraag en het definitief toekennen van de subsidie terug te brengen van negen maanden naar acht weken en dat komt weer ten goede aan de klant. In de loop van dit jaar zullen de permanente subsidieaanvragers op diverse manieren geïnformeerd worden.
Provincie:
Tag(s):