dinsdag, 8. mei 2012 - 10:04

'Schrap term autochtoon en allochtoon'

Den Haag

De overheid zou de termen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ niet langer moeten gebruiken om burgers in te delen in etnische categorieën.

Dat stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in een dinsdag gepubliceerd advies aan het kabinet.

Volgens de Raad zijn er zwaarwegende argumenten om de huidige categorisering door de overheid in ‘autochtoon’, ‘westers allochtoon’ en ‘niet-westers allochtoon’ af te schaffen.

Zonder voorkeursbeleid ontbreekt allereerst een deugdelijke, wettelijke basis om nog etnische groepen te onderscheiden. De Wet bescherming persoonsgegevens biedt alleen ruimte voor etnisch onderscheid als er sprake is van voorkeursbeleid of onvermijdelijke identificatie.

Ook noemt de RMO het vreemd dat familiaire afkomst belangrijker is dan de geboorteplaats van de migrant. Zo staat nu een in het buitenland geboren persoon wiens ouders in Nederland zijn geboren, niet te boek als allochtoon, maar een in Nederland geboren persoon van wie een ouder in het buitenland is geboren, wel.

Verder schrijft het RMO dat juist de overheid terughoudend zou moeten zijn met maken van onderscheid naar etniciteit. En die wettelijke basis ontbreekt momenteel.
Provincie:
Tag(s):