maandag, 19. maart 2012 - 11:13

Schuifproces extra brug over de Waal

Rijkswaterstaat werkt aan de bouw van een extra brug over de Waal in de A50. De contouren van de aanbruggen van de extra brug (de bruggedeelten boven de uiterwaarden) zijn nu zichtbaar.

Komende zomer zal het werk worden vervolgd boven de Waal. Verkeer kan medio 2013 over deze brug rijden.

De extra brug over de Waal in de A50 wordt boven de uiterwaarden gebouwd volgens de zogenaamde schuifmethode. Het gaat om een bouwmethode waarbij betonnen onderdelen (segmenten) vanuit twee tijdelijke werklocaties achter de dijk vooruit worden geschoven naar de beide oevers van de rivier de Waal. Na elk nieuw segment wordt de brug wat langer. Naast de definitieve pijlers ondersteunen tijdelijke pijlers de in aanbouw zijnde brug. In totaal zijn er 29 betonnen onderdelen van 30 meter nodig, 16 aan de zuidzijde en 13 aan de noordzijde.

Op dit moment zijn op de noordelijke oever 11 segmenten van 30 meter geschoven, op de zuidelijke oever 13. De verwachting is dat eind maart op noord en eind april op zuid de waterlijn wordt bereikt. Dan wordt overgegaan op een andere bouwmethode: de vrije voorbouwmethoden waarbij boven de rivier met segmenten van 5 meter wordt gewerkt. Boven de rivier kan namelijk niet met tijdelijke steunpunten worden gewerkt met het oog op de scheepvaart. In totaal zijn hiervoor 45 betonnen segmenten van 5 meter nodig om beide oevers uiteindelijk met elkaar te verbinden: 22 per zijde en één sluitmoot midden boven de rivier. Deze bouwmethode maakt het mogelijk om over de Waal een extra brug over de Waal te bouwen met zo min mogelijk hinder voor het scheepvaartverkeer.

De brug constructie zal eind 2012 volledig zichtbaar zijn, dan starten de afbouwwerkzaamheden (zoals aanbrengen asfaltdeklagen, plaatsen geleiderail, portalen, leuningen enz.). De extra brug is medio 2013 gereed voor het verkeer. Het schuifproces vindt plaats op dinsdag 20 maart 9.30 uur te Andelst

Rijkswaterstaat werkt voor het weggedeelte A50 Ewijk–Valburg aan een wegverbreding in beide richtingen van 2x2 naar 2x4 rijstroken en een vluchtstrook. Hierdoor zal de doorstroming van het verkeer alsook de bereikbaarheid van de regio verbeteren.

In het kader van de wegverbreding A50 Ewijk–Valburg komt er een extra brug over de Waal (ten westen van de bestaande) in de A50. Ook past Rijkswaterstaat de knooppunten Ewijk en Valburg aan. Als de extra brug over de Waal in 2013 klaar is, gaat het verkeer -met het zelfde aantal rijstroken- over de extra brug rijden en zal de bestaande brug worden gerenoveerd. In 2014 is de gehele wegverbreding naar 2x4 rijstroken A50 Ewijk-Valburg gereed.
Provincie:
Tag(s):