vrijdag, 29. juni 2012 - 8:07

'Schuldenaren met respect behandelen'

Den Haag

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer heeft zijn onderzoek naar gemeentelijke schuldhulpverlening afgerond met het rapport: 'Schulden komen nooit alleen, aandachtspunten voor de schuldhulpverlening'. Hij pleit voor een meer respectvolle benadering van mensen met schulden.

Ombudsman Brenninkmeijer: 'Het woord schuld heeft een dubbele betekenis. Je kunt een schuld hebben omdat je nog geld moet betalen, maar je kunt ook ergens schuld aan hebben. De eerste schuld vormt een zakelijk gegeven, de tweede schuld heeft een morele lading. Het hebben van een schuld is al een last genoeg, je hoeft daarnaast ook niet nog eens als 'loser' behandeld te worden. Zeker nu de crisis voor steeds meer mensen betalingsproblemen oplevert.' Hij vindt het daarom belangrijk dat mensen met schulden hulp op maat krijgen.

Met ingang van 1 juli 2012 treedt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking. Gemeenten krijgen de wettelijke taak om breed toegankelijke en integrale schuldhulpverlening voor hun inwoners te organiseren. De ombudsman heeft voor alle gemeentelijke schuldhulpverleners een poster gemaakt met tips over maatwerk, gelijkwaardige communicatie, participatie, transparantie en voortvarendheid.
Provincie:
Tag(s):