maandag, 27. februari 2012 - 17:49

Schultz: uitbreiding sluis Eefde en Prinses Beatrixsluis

Eefde

“Een forse impuls voor de bereikbaarheid van Nederland over het water,” zo noemde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu maandag de investering van 284 miljoen euro in de uitbreiding van twee sluizen.

Sluis Eefde wordt uitgebreid met een tweede sluiskolk, de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein krijgt een derde kolk. Dit maakte de minister maandag bekend tijdens een bezoek aan sluis Eefde.

Stremming sluis Eefde
De investering vergroot de capaciteit van het Nederlandse vaarwegennetwerk voor de binnenvaart. De uitbreiding van de sluizen vermindert de wachttijd voor binnenvaartschippers. Daarnaast vormt een extra sluiskolk een uitwijkmogelijkheid voor het scheepvaartverkeer in het geval van stremmingen, zoals in januari bij sluis Eefde.

“De capaciteitsuitbreiding van de sluizen zorgt voor een vlottere, veiligere en meer betrouwbare doorstroming van het scheepvaartverkeer,” aldus de minister.

Extra schutkolk sluis Eefde
Voor de extra schutkolk bij sluis Eefde trekt Schultz van Haegen 69 miljoen euro uit. De werkzaamheden die in 2014 starten, zijn naar verwachting in 2017 klaar. Per jaar varen 15.000 schepen door de sluis. De komende jaren wordt duidelijk hoe en wanneer de Twentekanalen worden uitgebreid.

Prinses Beatrixsluis
De uitbreiding van de Prinses Beatrixsluis start in 2015 en is tussen 2018 en 2020 gereed. Voor de derde kolk is een budget van 215 miljoen uitgetrokken. Ook wordt het Lekkanaal ten noorden en zuiden van de kolk verbreed en worden nieuwe ligplaatsen aangelegd. Jaarlijks passeren ruim 50.000 schepen de Prinses Beatrixsluis.

Meer dan tweederde van de goederen die jaarlijks via de Rotterdamse haven ons land binnenkomen, worden door de binnenvaart vervoerd naar economische centra in en buiten Nederland. Daarmee ontlast de binnenvaart het wegverkeer en biedt het een betrouwbaar en goedkoop alternatief.

Voorspelbare reis- en passagetijden van sluizen zijn daarbij van groot belang. Daarom stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu niet alleen het beter benutten van de bestaande vaarwegen, maar investeert het ook in de uitbreiding van deze sluizencomplexen.
Provincie:
Tag(s):