vrijdag, 20. juli 2012 - 14:38

SGP mag vrouwen niet weren van kieslijst

Den Haag

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) mag vrouwen niet het recht ontzeggen om zich verkiesbaar te stellen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft een klacht van de partij over dat standpunt van de Hoge Raad verworpen.

De SGP plaatst geen vrouwen op de kieslijst omdat het regeerambt volgens die partij is voorbehouden aan mannen. De SGP baseert zich daarbij op de Bijbel. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft die kwestie voor de rechter gebracht.

De Hoge Raad bevestigde in 2010 de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag dat de uitsluiting van vrouwen van het passief kiesrecht onaanvaardbaar is in een democratische rechtsstaat en dat de Staat daar maatregelen tegen moet nemen. De SGP stapte daarop naar het Europese hof. Nu dat hof de klacht over het arrest heeft verworpen, beraden zowel de SGP als de Staat zich op de gevolgen.
Provincie:
Tag(s):