vrijdag, 16. november 2012 - 10:36

Sint Maartenskliniek wil partijen dichter bij elkaar brengen

Nijmegen

De afgelopen jaren zijn talloze e-health initiatieven gelanceerd, maar patiënten merken er in de praktijk nog veel te weinig van. Dat stelt Lilian Beijer, onderzoeker binnen de Sint Maartenskliniek, mede naar aanleiding van haar promotie-onderzoek naar E-learning gestuurde SpraakTherapie voor neurologische patiënten.

Ter gelegenheid van haar promotie wordt op 21 november een symposium georganiseerd in de Sint Maartenskliniek. Ze hoopt dat de belangrijkste partijen op het gebied van e-health elkaar tijdens dit symposium vinden, om ervoor te zorgen dat deze innovaties ook structureel hun weg naar de patiënt vinden.
 
“Juist in deze tijden waarin zorgverleners door de vergrijzing kampen met een groeiende groep patiënten en financiering van de zorg onder druk staat, zouden de mogelijkheden van e-health beter en sneller benut moeten worden. Het is een effectieve en efficiënte manier om patiënten buiten de muren van het ziekenhuis te helpen en te volgen. Het is daarom verbazingwekkend om te constateren dat de innovaties die de afgelopen jaren zijn gepresenteerd, nog maar nauwelijks daadwerkelijk en structureel in de praktijk worden gebracht voor patiënten. Dit betekent uiteindelijk dat vooral veel chronische patiënten niet de zorg en begeleiding zullen krijgen die ze nodig hebben.”, aldus Beijer.
 
In haar promotieonderzoek onderzocht Beijer of spraaktraining via internet een gunstige invloed had op de spraakkwaliteit van mensen die minder verstaanbaar zijn, als gevolg van een beroerte of de ziekte van Parkinson. Patiënten bleken doorgaans het doel van luider spreken te behalen. Aanvullende instructies over de articulatie lijken echter nodig om de verstaanbaarheid verder te verbeteren. Het bleek van belang om goed in kaart te brengen of de patiënten voldoen aan voorwaarden voor spraaktraining via internet. Daarbij kan men denken aan het op gehoor kunnen onderscheiden van correcte en niet-correcte spraak. De eerste resultaten lieten tevens zien dat de meeste patiënten de spraaktraining via internet waardeerden. Beijer: “Zelfstandig oefenen zo vaak men wil en waar men wil, maakt minder afhankelijk. De robuustheid van systemen voor webgebaseerde training is uiteraard een cruciale voorwaarde om deze onafhankelijkheid te borgen.”
 
De onderzoeker pleit voor een cultuuromslag binnen de zorg, die onder andere zorgprofessionals, logistieke processen als ICT-afdelingen betreft: “De ervaring leert dat e-health innovatieprojecten op veel obstakels stuiten. Eén van de belangrijkste obstakels is het gebrek aan communicatie tussen de partijen. Zowel zorg-, logistieke als ICT-medewerkers zijn binnen dergelijke projecten nog teveel gericht op hun eigen expertise in plaats van dat men die expertise afstemt ten gunste van de patiënt. Zorgverleners en ICT-ers kijken nog veel te weinig in elkaars keuken en ze spreken elkaars taal nog onvoldoende. Daarnaast blijkt het in de praktijk erg lastig om innovaties op de lange termijn structureel te financieren. Deze problemen worden onvoldoende meegenomen in de lijnen die beleidsmakers en subsidieverstrekkers uitzetten.”
 
Beijer pleit voor regelmatige ontmoetingen tussen zorgverleners, ICT-ers, verzekeraars en beleidsmakers om de communicatie- en cultuurproblemen op te lossen: “Het symposium dat we 21 november organiseren in de Sint Maartenskliniek is nadrukkelijk bedoeld voor deze specialisten. We moeten goed en intensief met elkaar kunnen samenwerken, zodat we voor de patiënt de juiste innovaties op het gebied van e-health kunnen realiseren die ook op de lange termijn blijven bestaan. Naast lezingen van belangrijke spelers op het gebied van e-health, zal de discussie onder leiding van Rob Oudkerk de bezoekers hopelijk zodanig inspireren dat we kunnen komen tot vervolgafspraken.”
Provincie:
Tag(s):