dinsdag, 15. mei 2012 - 20:54

Slachtofferwijzer wijst slachtoffers de weg naar hulp

Den Haag

Dinsdag is in Den Haag de SlachtofferWijzer officieel in gebruik genomen door prof. mr. Pieter van Vollenhoven en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. De online wegwijzer verwijst slachtoffers van bijvoorbeeld (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal door naar relevante hulp.

Slachtoffers kunnen de SlachtofferWijzer eenvoudig, anoniem en op ieder moment raadplegen. De wijzer biedt hulp bij het zoeken naar antwoorden op de hulpvragen en verwijst door naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een psycholoog of advocaat.

Ook andere betrokkenen kunnen er terecht, zoals partners, familieleden of hulpverleners. De SlachtofferWijzer kan worden geraadpleegd via de website www.slachtofferwijzer.nl en een mobiele app.

In Nederland zijn er jaarlijks 500.000 mensen die na een ernstige gebeurtenis de weg naar de juiste hulpverlening niet weten te vinden, terwijl er wel hulp beschikbaar is.

Voor slachtoffers die nu op grond van aard van de gebeurtenis, etnische achtergrond of leeftijd nog moeilijk worden bereikt, is SlachtofferWijzer het middel om met de juiste hulpverlening in contact te komen.

'Waarde wijzer staat buiten kijf'
De SlachtofferWijzer is een initiatief van Slachtofferhulp Nederland. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de ontwikkeling van de SlachtofferWijzer ondersteund.

Volgens staatssecretaris Teeven past de SlachtofferWijzer in de lijn die de overheid de laatste jaren volgt: slachtoffers beter informeren over het strafproces in hun zaak. De staatssecretaris vindt dat de waarde van de wijzer buiten kijf staat.

“Slachtoffers hebben niet gevraagd om de ellende die hen is overkomen. Het minste wat we als samenleving kunnen doen, is blijk geven van onze compassie en ze helpen de gevolgen te boven te komen. Onder meer door hen - als ze dat willen — te informeren over de mogelijkheden om hulp te krijgen bij het verwerken van hun leed en om de schade te verhalen”, aldus de staatssecretaris.
Provincie:
Tag(s):