donderdag, 17. mei 2012 - 18:23 Update: 08-07-2014 0:52

Slecht nieuws voor huurders

Alle huurders gaan er door de maatregelen de komende jaren in koopkracht op achteruit.
.

Door de onderhandelaars van VVD, CDA, D66, GL en CU zijn de hoofdlijnen van het Lenteakkoord verder uitgewerkt. Voor huurders bevat het Lenteakkoord slecht nieuws

Ondanks het koopkrachtverlies waar huurders mee te maken krijgen, toont het Lenteakkoord op geen enkel punt terughoudendheid ten aanzien van het huurbeleid. Woonbonddirecteur Ronald Paping: 'Mijns inziens zouden de huren de komende jaren maar zeer beperkt mogen stijgen, gezien de offers die huurders toch al moeten brengen.

De Woonbond beschouwt de maatregelen als lapmiddelen, waarvan er niet een de woningmarkt beter zal doen functioneren. Voor het oplossen van de problemen op de woningmarkt is een integrale benadering nodig, inclusief het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Paping: 'Dat is de enige manier om de vast zittende woningmarkt weer vlot te trekken. Het is de hoogste tijd om de woningmarkt in zijn totaliteit te hervormen, en fundamentele maatregelen te treffen.'

Er komt volgend jaar al een verhuurdersbelasting, die verhuurders zullen proberen door te berekenen aan de huurders.

De kortingen op de huurtoeslag die voor de komende jaren zijn voorzien, gaan waarschijnlijk gewoon door.

Huurders met een bescheiden middeninkomen krijgen een huurverhoging van 1% bovenop de inflatie. Het gaat om inkomens tussen de - 33.000 en - 43.00.
Huurders met een hoger middeninkomen (boven de - 43.000) krijgen waarschijnlijk een huurverhoging van 5% boven inflatie. Er is immers niet afgesproken dat deze gluurverhoging niet doorgaat, ondanks de fundamentele kritiek hierop van GroenLinks en ChristenUnie.

Doorstromers en starters worden geconfronteerd met fors hogere huren, omdat de huurprijs van vrijkomende woningen sterk wordt opgetrokken. Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat de streefhuren (van vrijkomende woningen) maar liefst 13% boven de gemiddelde huren liggen. Door de Donnerpunten zal dit percentage de komende jaren nog hoger liggen.
Categorie:
Tag(s):