woensdag, 22. augustus 2012 - 11:09 Update: 08-07-2014 0:27

Slippers potentieel gevaar voor carrière

We gaan de laatste zomerweken in, dus de zomerkleren kunnen vooralsnog niet de kast in. En uit een wereldwijde poll van Monster, in Nederland bekend als Monsterboard, blijkt dat je je beter niet té zomers kunt kleden als je naar je werk gaat.

Driekwart van de werknemers vindt slippers op het werk namelijk onprofessioneel, terwijl zeven procent de voeten van collega’s helemaal niet wil zien. Daar tegenover staat dat ongeveer een op de tien vindt dat slippers naar het werk moet kunnen.

Monster(board) vroeg bezoekers op de website: “Wat vind jij van het dragen van slippers op het werk?”. Monster ontving ruim 10.700 reacties.

De internationale bevindingen waren:
Slippers zijn algemeen geaccepteerd: 11%, slippers zijn alleen voor vrouwen geaccepteerd: 5%, slippers zijn oké, maar persoonlijk zie ik liever geen voeten van collega’s: 7%, slippers zijn onprofessioneel: 77%.

Grote verschillen tussen continenten
Er zijn opvallende verschillen tussen de verschillende continenten. Waar gemiddeld 86 procent van de Noord-Amerikanen en Mexicanen aangeeft slippers onprofessioneel te vinden, ligt dat percentage in Europa een stuk lager (77 procent). Aziatische werknemers hebben nog minder problemen met slippers: 68 procent vindt dit onprofessioneel.

Bij de individuele landen zijn overigens slippers het meest geaccepteerd in Oostenrijk (25 procent) en Italië (23 procent) en het minst in de Verenigde Staten (87 procent) en Canada (86 procent)

Nederlandse werknemers
Nederlandse werknemers hebben minder moeite met slippers op de werkvloer dan de rest van de wereld. 70 procent geeft aan dat dit niet professioneel is, terwijl 14 procent ze algemeen geaccepteerd vindt. 10 procent wil liever geen blote voeten van collega’s zien.

“In bijna iedere sector vervaagt de grens tussen werk en privé steeds meer, waardoor het voor sommige werknemers moeilijk in te schatten is wat qua kleding wel en niet kan”, zegt Gertjan van Oldenborgh, online carrièrecoach bij Monsterboard. ”Tegelijkertijd is het in de zomermaanden belangrijk om het niet te warm te hebben. Maar in iedere baan zou je je moeten kleden met het oog op je verdere carrière. Dus kijk goed naar hoe bijvoorbeeld je leidinggevende zich kleedt en zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de dress code. Kijk verder ook goed in je agenda: als je bijvoorbeeld een externe afspraak hebt kan het nodig zijn dat je je extra netjes aankleedt.”
Categorie:
Tag(s):