woensdag, 2. mei 2012 - 16:12

Sneller een huis voor toegelaten asielzoekers

Den Haag

Asielzoekers die in Nederland mogen blijven, kunnen sneller van een asielzoekerscentrum naar een gewoon huis verhuizen. Dat schrijft minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel woensdag aan de Tweede Kamer.

Een proef in Friesland, Drenthe en Utrecht waarbij gemeenten geschikte huizen toewijzen aan asielzoekers, is geslaagd. Het nieuwe systeem wordt vanaf oktober landelijk van kracht. Asielzoekers kunnen zo eerder beginnen met hun integratie en inburgering. Ook levert het een besparing op de kosten voor asielopvang op.

In de huidige procedure stellen gemeenten huizen beschikbaar, zonder te weten voor wie. Een toegelaten asielzoeker kan eerst zelf een huis zoeken uit het aanbod van de gemeenten. Pas daarna gaat het COA de overgebleven woningen toewijzen.

Deze procedure duurt te lang en levert soms dubbele belangstelling voor een huis op, ontevredenheid over plaatsingen en weigeringen. Gemeenten buiten de Randstad blijven soms met hun aanbod zitten omdat er geen belangstelling voor is.

In het nieuwe systeem krijgt een gemeente te horen welke asielzoeker of welk gezin een huis moet krijgen. De gemeente zoekt dan een passende woning.

Tegelijkertijd kan de gemeente al beginnen met het organiseren van voorzieningen als een uitkering, onderwijs en inburgering. Vergunninghouders kunnen een aangeboden huis niet weigeren. Gemiddeld is een verhuizing haalbaar 14 weken na het verlenen van de asielvergunning.
Provincie:
Tag(s):