woensdag, 10. oktober 2012 - 20:27

SP blij met convenant ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’

Medio oktober ondertekent de Provincie, samen met de andere 11 provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het convenant stimulering ‘Asbestdaken eraf, zonnepanelen erop’. Naar verwachting zal Drenthe voor dit project rond de 1 miljoen euro ontvangen.

In 2008 werd een SP motie door de Drentse Staten aangenomen voor het saneren van asbestdaken op boeren schuren in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Helaas leverde de Drentse regeling ‘Zon voor Asbest’ o.a. door de beperkte middelen niet het gewenste resultaat op.

SP fractievoorzitter Philip Oosterlaak is blij dat er vanuit het rijk extra middelen beschikbaar gesteld worden voor de sanering van asbestdaken. “In Drenthe staan relatief veel schuren en loodsen waarop golfplaten van asbestbeton zijn toegepast. De asbestplaten beginnen te verweren en er komen asbestvezels vrij. Het probleem wordt steeds urgenter. Naast de sanering van asbestdaken moet er wat ons betreft ook een provinciebrede asbestinventarisatie komen in scholen en overheidsgebouwen. Voor de prijs van drie gevulde koeken per kind kan dat worden uitgevoerd” aldus Oosterlaak.
Provincie:
Tag(s):