woensdag, 20. juni 2012 - 20:04

SP, GroenLinks en PvdA: tariefverhoging bus is stap te ver

Groningen

De fracties van SP, GroenLinks en PvdA in de Groningse gemeenteraad vragen het college van burgemeester en wethouders de tariefverhogingen voor ouderen en jongeren te beperken

Het OV-bureau moet bezuinigen om de begroting voor 2013 rond te krijgen. Er wordt geschrapt in de dienstregeling, maar ook wordt er bezuinigd op de kortingen die jongeren en ouderen op de tarieven krijgen. SP, GroenLinks en PvdA vrezen dat sommige mensen het openbaar vervoer vaarwel zullen zeggen, maar dat nog meer mensen, vooral jongeren, op hoge kosten gejaagd worden, omdat ze geen andere keus hebben dan gebruik te maken van de bus.

SP, GroenLinks en PvdA vragen het college om met het OV-bureau te kijken of er nog rek in de begroting zit om te bezuinigingen te beperken. Zo is er onlangs in het Lente-akkoord nog geld beschikbaar gekomen voor OV. Verder schrappen in de dienstregeling is niet wenselijk.

De drie partijen zullen in de raadsvergadering van vandaag, woensdag 20 juni, een motie van deze strekking indienen.
Provincie:
Tag(s):