woensdag, 24. oktober 2012 - 18:48

SP Statenfractie wil snel debat over tram

Groningen

De SP fractie in Provinciale Staten heeft een extra debat aangevraagd over de regiotram. De fractie heeft grote moeite met de opstelling van Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen.

Die sluit de ogen voor de nieuwe realiteit op dit dossier met het wegvallen van steun in de gemeenteraad van Groningen. De SP wil niet wachten tot het geplande debat op 21 november en wil dat andere partijen en provinciebestuur zich nu uitspreken over de ontstane situatie.

SP statenlid Sandra Beckerman: “Toen ik voor het eerst hoorde dat Sinterklaas niet bestond heb ik me daar nog enige tijd niet bij neergelegd en net gedaan of hij wel bestond. Ik vond het gewoon zo jammer van het feest. GS zit in de ontkenningsfase en dat is niet wijs. In plaats van dom politiek gehakketak is het zaak om de nieuwe feiten onder ogen t e zien. Niet kijken naar wat niet kan maar nadenken over wat nog wel haalbaar is.”

De SP was voorstander van een betaalbare regiotram. Beckerman: “ In tegenstelling tot de provinciebestuurders leggen wij ons neer bij een democratisch besluit. De gedeputeerden lijken zonder ruggensteun van de volksvertegenwoordiging te willen handelen. Wij verwachten dat partijen in Provinciale Staten dat niet accepteren.”
Provincie:
Tag(s):