donderdag, 29. november 2012 - 10:05

SP voor herinvoeren van de VUT

Als het aan de SP ligt, wordt de VUT weer ingevoerd, zodat jongeren weer meer kans maken op een baan.

Dit stelt SP-Kamerlid Sadet Karabulut voor in een rapport over het aanpakken van de jeugdwerkloosheid, zo meldt de partij op haar site. Sadet Karabulut schrijft: 'Er moet gezocht worden naar mogelijkheden om ouderen vroeger uit te laten treden. Als leidraad zou hierbij de regel moeten gelden dat als een oudere eruit gaat er één op één een jongere wordt aangenomen.'

Rond 1980, toen de werkloosheid ook heel hoog was, werd de zogenaamde VUT-regeling geïntroduceerd. Werknemers konden vervroegd stoppen met werken en ontvingen een uitkering tot aan hun AOW-leeftijd. Het tweede kabinet-Balkenende heeft deze regeling afgeschaft.

Het plan van Karabulut staat lijnrecht tegenover de ideeën van het kabinet, dat wil dat iedereen steeds langer doorwerkt. Maar is er wel werk? Woensdag liet het UWV nog weten dat 70 procent van de werkloze 55-plussers na een jaar nog geen werk heeft gevonden. Karabulut wijst erop dat ouderen in deze economisch moeilijke tijden nauwelijks nog een kans maken op een baan en zegt hierover: 'Daarom moet je anders durven denken.'

Karabulut verwijt het kabinet dat het wegkijkt van de snel stijgende jeugdwerkloosheid en komt met meer voorstellen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Zo wil ze dat kleine werkgevers extra ondersteuning krijgen als ze zich bijscholen tot 'erkend leerwerkmeester'. Dit om het gebrek aan stageplaatsen te bestrijden. Verder zou onder meer de studiefinanciering moeten worden gehandhaafd.
Provincie:
Tag(s):