vrijdag, 7. september 2012 - 20:11

'Spoedeisende specialistische zorg concentreren'

Zeist

Door specialistische spoedeisende zorg in een kleiner aantal ziekenhuizen te concentreren kunnen de kwaliteit én de doelmatigheid van de zorg worden verbeterd.

Eenvoudige spoedeisende zorg moet juist dicht in de buurt voorhanden zijn. Dat is de kern van een visie op spoedeisende zorg die Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in opdracht van de zorgverzekeraars heeft ontwikkeld. In overleg met een groot aantal partijen, waaronder de wetenschappelijke verenigingen van medische beroepsbeoefenaren, wordt deze visie verder uitgewerkt en onderbouwd. Eind van dit jaar moet er een stappenplan liggen voor de aanpak in de komende jaren.

De juiste plek
Patiënten die na een hartinfarct of herseninfarct spoedeisende hulp nodig hebben, moeten ervan op aan kunnen dat ze de beste hulp krijgen en daarvoor zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komen. Voor een goede behandeling is nodig dat er een deskundig behandelteam klaar staat en dat bepaalde apparatuur aanwezig is. Dat is nu niet in alle ziekenhuizen dag en nacht het geval. Daardoor krijgen patiënten soms niet de optimale zorg of moeten ze worden doorgestuurd naar een ander ziekenhuis en vertraagt de behandeling.

Betere zorg
Door deze zorg in een kleiner aantal ziekenhuizen optimaal in te richten en patiënten direct naar deze ziekenhuizen te verwijzen of vervoeren, komen patiënten sneller op de juiste plek. Ook krijgen behandelaren meer ervaring, omdat ze meer patiënten zien. Bovendien kunnen dure infrastructuur en schaars medisch personeel zo beter benut worden. Het leidt dus tot betere kwaliteit van zorg en besparing van kosten. Ervaringen in andere landen laten zien dat daar met een optimale inrichting van de spoedeisende zorg letterlijk mensenlevens gered kunnen worden.

Verschillen
De visie is gebaseerd op eerdere rapporten, richtlijnen en beschikbare literatuur. Een van de bepalende factoren voor kwaliteit is volgens de wetenschap het volume: voor veel aandoeningen is bekend dat de kwaliteit van de behandeling toeneemt, wanneer specialisten en ziekenhuizen deze vaker doen. Daarbij is rekening gehouden met extra reistijd, als een gespecialiseerd ziekenhuis verder weg is.
Op basis van declaratiegegevens van zorgverzekeraars is in kaart gebracht wat de verschillen zijn tussen ziekenhuizen voor bepaalde spoedeisende zorgstromen. Zichtbaar wordt dat er duidelijke verschillen bestaan in uitkomsten van zorg, die niet kunnen worden verklaard uit verschillen in patiëntkenmerken. In de komende tijd zullen zorgverzekeraars met de betrokken partijen in gesprek gaan om een verklaring te vinden voor deze verschillen.

Vervolg
ZN is de afgelopen maanden over de kwaliteitsvisie in gesprek gegaan met de betrokken wetenschappelijke verenigingen en onder meer patiënten- en consumentenvertegenwoordiger NPCF. Ook wordt de informatie van ziekenhuizen nog verder geanalyseerd. In het najaar zullen naar verwachting voor een aantal aandoeningen (hartinfarct, heupfractuur, herseninfarct) de gegevens bekend zijn.
Provincie:
Tag(s):