vrijdag, 21. december 2012 - 22:04 Update: 03-07-2014 1:03

Sporthal De Swaneburg eind januari weer open

Sporthal De Swaneburg eind januari weer open

De sporthal van zwem- en sportcomplex De Swaneburg in Coevorden gaat eind januari gedeeltelijk weer open.

Het complex is sinds 18 december 2012 gesloten toen uit onderzoek bleek dat de veiligheid van bezoekers en personeel niet gegarandeerd was. De gemeente Coevorden heeft opdracht gegeven om de veiligheid in het complex te herstellen en geeft daarbij de prioriteit aan het heropenen van de sporthal. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De sporthal kan dan naar verwachting vanaf eind januari 2013 weer op een veilige manier worden gebruikt. Het zwembad blijft vooralsnog gesloten. Afgelopen week besloot stichting De Swaneburg om de zwem- en sportcomplex uit voorzorg te sluiten voor bezoekers. Uit onderzoek bleek dat de brandveiligheid, de elektrotechnische installatie en de constructie gebreken vertonen die risico’s vormen voor de veiligheid van bezoekers en personeel. Het merendeel van deze gebreken bevindt zich in het zwembaddeel van het complex. Vanuit de verantwoordelijkheid voor onderwijs wil de gemeente de sporthal zo snel mogelijk heropenen. Scholengemeenschap De Nieuwe Veste kan dan haar bewegingsonderwijs in De Swaneburg hervatten en ook de sportverenigingen kunnen de sporthal weer gedeeltelijk gebruiken. De werkzaamheden aan de sporthal bestaan uit het vernieuwen van de elektrische installatie, verwijderen van asbest in de ketelruimte en herstellen van de brandveiligheid. Deze noodzakelijke werkzaamheden zijn begroot op € 250.000,-. Deze uitgave wordt gedekt uit beschikbare reserves. Samen met stichting De Swaneburg wordt een plan van aanpak opgesteld om de overige gebreken in het complex te repareren. Begin 2013 wordt hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
Provincie: