maandag, 6. februari 2012 - 13:58

Staak de jacht wegens aanhoudende vorst

De Partij voor de Dieren Gelderland vraagt de provincie om zo spoedig mogelijk de jacht te sluiten.

De weersomstandigheden zijn al dagenlang ongunstig voor de overlevingskansen van in het wild levende dieren. Jacht op deze dieren zou de aantallen nog verder doen kelderen.

In deze koudegolf bemoeilijkt bevroren grond het vinden van voedsel, en beperkt de sneeuw de schuilmogelijkheden. Bovendien is er slechts een beperkt oppervlak van open water door ijsontwikkeling. Velden en open terreinen zijn bedekt met een laagje ijs onder de sneeuw. De hierdoor verzwakte dieren maken geen enkele kans tegen jagers.
Provincie:
Tag(s):