vrijdag, 27. april 2012 - 16:48

Staatsbosbeheer is blij met extra geld voor natuur

Driebergen

Staatsbosbeheer is blij met het begrotingsakkoord waarin 200 miljoen euro extra is vrijgemaakt voor natuur.

Het is uiteindelijk een investering in leefbaarheid van buiten waar naast de natuur vooral vrijetijdsondernemers en recreanten veel van zullen profiteren. Komende tijd gaan de betrokken partijen, zoals het Rijk en de provincies, om de tafel om afspraken te maken over de verdeling.

Gastheerschap en toezicht
Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat deze extra financiële middelen zoveel mogelijk ten goede komen aan beheer van de natuurgebieden. Diverse zaken ontbraken nog in het natuurakkoord tussen Rijk en provincies. Daarbij valt te denken aan de financiering van voorzieningen voor recreanten, zoals goed begaanbare wandelpaden en fietspaden, bankjes en routes.

Ook de financiering van het gastheerschap voor bezoekers was nog niet geregeld. En hetzelfde geldt voor het toezicht in het buitengebied, zoals het opruimen van illegaal gedumpt afval en het tegengaan van verstoring door loslopende honden of illegale motorcrossers.

Nationaal bezit
We moeten allemaal bezuinigen en aan de slag met hervormingen. De gronden en bezittingen van Staatsbosbeheer zijn nationaal bezit, van en voor 16 miljoen mensen. Ze zijn natuurlijk onbetaalbaar, en van grote, toegevoegde waarde.

Ruggengraat
Staatsbosbeheer wil ook eigen inkomsten verhogen door een zakelijk, verantwoord gebruik van de terreinen te bevorderen. Deze ingezette koers blijft overeind. Staatsbosbeheer vindt dat Nederlanders nog gewoon moeten kunnen wandelen en fietsen in goed beheerde natuurgebieden. De ecologische hoofdstructuur heeft als ruggengraat van de Nederlandse natuur onze gezamenlijke zorg en aandacht hard nodig.
Provincie:
Tag(s):