woensdag, 29. augustus 2012 - 16:54

Staatstoezicht Mijnen: onderzoek naar beperking aardbevingen nodig

Groningen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gevraagd onderzoek te doen naar mogelijkheden om aardbevingen in het Groninger gasveld te beperken.

Dat stelt het SodM in haar jaarverslag 2011 dat woensdag 29 augustus 2012 door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Schade voorkomen
De recente aardbeving in het Groningse Loppersum zorgde voor ruim 1100 meldingen van schades aan huizen. 'Zodra duidelijk is dat een schade samenhangt met de aardbeving wordt deze vergoed, maar het levert voor de bewoners veel narigheid en gedoe op,' zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een reactie.

'Het is dus van groot van belang dat we naast een goede schadeafhandeling ook nagaan of het mogelijk is om schade voorkomen.'

SodM heeft daarom gevraagd aan de NAM nader onderzoek te doen naar de oorzaken van de aardbevingen en of het mogelijk is de sterkte van aardbevingen te beperken. Daarbij moet worden achterhaald waarom de sterkere aardbevingen in Groningen op slechts enkele plekken plaatsvinden, zoals Loppersum en Middelstum.

Schepen en veiligheid boorinstallaties
In 2011 constateerde de SODM een stijging van het aantal meldingen van schendingen van de veiligheidszones rond platforms. Schepen mogen niet binnen een veiligheidszone van 500 meter rond een booreiland of een productieplatform komen omdat een aanvaring lekkages aan pijpleidingen en schade aan platforms tot gevolg kan hebben, met mogelijk ernstige gevolgen voor mens en milieu.

Maximale boete
Met het Openbaar Ministerie is afgesproken vanaf 1 juni in beginsel de maximale boete te eisen tegen schippers die te dicht bij deze platforms in de buurt komen. De maximale boete voor bedrijven bedraagt bijna achtduizend euro. Voor particulieren is dat vierduizend euro.

Het Openbaar Ministerie heeft ook de mogelijkheid om een transactie aan te bieden aan de schipper en zo de gang naar de rechter te voorkomen. Ook het voorstel voor deze transactie zal in beginsel de maximale boete bedragen.

In 2011 was er een aanvaring met een platform. Het betreffende schip had echter toestemming om binnen de veiligheidszone te komen. Bij het ongeval kwam geen gas vrij en raakte niemand gewond.

Olieramp Golf van Mexico
Als gevolg van de olieramp in de Golf van Mexico in 2010 heeft de SodM alle mobiele boorinstallaties op het Nederlandse deel van de Noordzee bezocht. Hieruit bleek dat al deze boorinstallaties beschikken over een adequaat onderhoudssysteem, waarin het onderhoud dat noodzakelijk is om de veiligheid te waarborgen goed is verankerd.
Provincie:
Tag(s):