donderdag, 26. januari 2012 - 10:24

Stapavond voor ouders

Terneuzen

Diverse horecaondernemers, de Stichting Jeugd-Jongerenwerk en de gemeente Terneuzen organiseren op dinsdag 7 februari een stapavond voor alle ouders uit de gemeente Terneuzen die kinderen hebben in de leeftijd van 13 t/m 15 jaar.

Ouders kunnen op deze manier kennismaken met de horecagelegenheden waar hun pubers uitgaan. Dit is bovendien een mooie gelegenheid om met de ouders in gesprek te gaan over het thema jeugd en alcohol.

De stapavond is gericht op ouders en/of verzorgers van jongeren in de leeftijd van 13 tot 15 jaar. Op deze leeftijd gaan veel jongeren voor het eerst stappen. Dit brengt voor veel ouders vragen met zich mee. Vertegenwoordigers van de horeca en de projectleider van de Zeeuwse aanpak jeugd en alcohol informeren tijdens de stapavond ouders over welke voorzorgsmaatregelen er worden genomen zodat jongeren veilig en gezond kunnen uitgaan. Dit gebeurt met een soort van kroegentocht. Ouders krijgen in de verschillende kroegen informatie en advies van deskundigen. Ouders kunnen uiteraard vragen stellen aan de deskundigen, maar het is natuurlijk ook een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders.

De stapavond begint om 19.00 uur in De Pit, Korte Kerkstraat 28 in Terneuzen. Het volledige programma is te bekijken op www.laatzenietverzuipen.nl. Ouders die zich willen aanmelden voor de stapavond kunnen dat doen tot donderdag 2 februari via www.laatzenietverzuipen.nl of telefonisch via tel. 0113-397 171. Deelname is gratis.

Deze stapavonden worden georganiseerd vanuit het project ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ waarin de dertien Zeeuwse gemeenten hun samenwerking gebundeld hebben en gezamenlijk het alcoholprobleem onder de jeugd aanpakken. Het doel van deze stapavond is om met ouders in gesprek te gaan over het thema jeugd en alcohol. In diverse Zeeuwse gemeentes hebben er inmiddels één of meerdere stapavonden plaatsgevonden. De stapavonden blijken een succesvolle aanpak. Ouders ervaren de stapavond als leerzaam en informatief.
Provincie:
Tag(s):