dinsdag, 31. januari 2012 - 23:01

Start draagvlakmeting bedrijven investeringszone Renesse

Schouwen-Duiveland

Tot 7 februari 2012 houdt de gemeente Schouwen-Duiveland een draagvlakmeting voor de bedrijven investeringszone ‘’Groot Renesse’’.

Met dit referendum wil de gemeente onderzoeken of er onder ondernemers voldoende draagvlak is voor het instellen van een bedrijven investeringszone (BIZ) in dat gebied. Op 22 december 2011 heeft de gemeenteraad de ‘Verordening BI-Zone ‘’Groot Renesse 2012’’ vastgesteld. Alleen als een meerderheid van de ondernemers in het gebied instemt met de oprichting van de BIZ ‘’Groot Renesse’’ zal de verordening in werking treden.

Afgelopen week hebben alle ondernemers, die in aanmerking komen voor een bijdrage aan de BI-zone ‘’Groot Renesse’’, per post een stemformulier ontvangen. Dit stemformulier kan tot 7 februari 2012, 17.00 uur retour gestuurd worden naar de gemeente of overhandigd worden aan de vertegenwoordigers van de BIZ vereniging ‘’Groot Renesse’’. Leden van deze vereniging zullen vanaf 23 januari tot en met 6 februari met een verzegelde stembus langskomen bij de ondernemers om stembiljetten op te halen. Alle stemformulieren die later dan 7 februari binnenkomen bij de gemeente worden niet betrokken in de draagvlakmeting. Op 14 februari wordt de uitslag van het referendum bekendgemaakt door het college van B&W in haar collegevergadering. De draagvlakmetingen voor de andere BIZ-zones worden naar alle waarschijnlijkheid in februari gehouden.

Het doel van een BIZ is dat de ondernemers in dat gebied gezamenlijk investeren in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. De gemeenteraad heeft in dit geval ‘’Groot Renesse’’ als gebied aangewezen. Als een meerderheid van de ondernemers uit het gebied instemt met de oprichting van de BIZ ‘’Groot Renesse’’, dan zal de gemeente een BIZ-bijdrage heffen. De gelden die de gemeente door deze heffing ontvangt worden overgedragen aan de BIZ vereniging ‘’Groot Renesse’’. Deze beheert de gelden en zal samen met de ondernemers in het gebied bepalen welke voorzieningen ze wensen te realiseren en welke activiteiten men wil organiseren van deze inkomsten.
Provincie:
Tag(s):