vrijdag, 4. mei 2012 - 16:03

Start onderzoek naar effect van golfslag op dijken

Oosterbierum

Het vergroten van kennis over onze dijken en nieuwe technieken en inzichten ontwikkelen om ons land ook in de toekomst veilig te houden. Dat is het doel van een proef naar de sterkte van grasbekleding op dijken die vrijdag is getart in het Friese Oosterbierum.

Er wordt door onderzoeksinstituut Deltares voor het eerst gebruik gemaakt van een apparaat dat de werking van golven nabootst, een ‘golfklapgenerator’. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) en dagelijks bestuurslid Harry Boon van Wetterskip Fryslân waren bij de start van de proef aanwezig.

Onderzocht wordt bij welke golfhoogte het gras kapot gaat, en wat daarbij de invloed is van objecten zoals bomen, trappen, masten en bebouwing op de dijk. Door het water keer op keer op de dijk te laten klappen wordt langdurige golfbelasting nagebootst en kunnen de consequenties gemeten worden.

Ook wordt onderzocht hoe snel een eenmaal ontstane schade zich uitbreidt. De golfklapgenerator is op verschillende plaatsen in het land op te stellen, zodat verschillende typen bekleding op verschillende ondergronden kunnen worden getest.


‘’Nederland is een veilige delta en staat internationaal bekend om de grote kennis op watergebied. Om dit zo te houden is het essentieel om die kennis up to date te houden en verder te vergroten met dit soort nieuwe inzichten en technieken’’, aldus staatssecretaris Atsma.

Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen Waterkeringen opgezet en dat wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en Deltares. De praktijkproef met de golfklapgenerator in Oosterbierum maakt deel uit van dit programma.

Andere projecten die binnen dit programma lopen zijn o.a. het meten van de golfhoogten op de Waddenzee en onderzoek naar het effect van piping waarbij water onder de dijk doorsijpelt.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het Wettelijk Toetsinstrumentarium te verbeteren. Dit instrumentarium wordt gebruikt bij het toetsen van de Nederlandse dijken en duinen, de periodieke ‘’APK-keuring’’.

“Door meer inzicht en kennis kunnen waterkeringen nauwkeuriger worden getoetst en wordt duidelijker welke waterkeringen extra aandacht nodig hebben,” vertelt Harry Boon van het Wetterskip Fryslân. Deze kennis kan worden ingezet bij het toetsen van de Nederlandse dijken, maar kan ook gebruikt worden bij de export van onze waterkennis.

Voor de uitvoering van de proeven is het kennisinstituut Deltares ingeschakeld. Het stuk dijk bij Oosterbierum waar de proeven plaatsvinden is in beheer bij Wetterskip Fryslân.
Provincie:
Tag(s):