dinsdag, 14. februari 2012 - 15:42

Start proef uitschuifbare wapenstok

Op vrijdag 16 maart 2012 start Politie IJsselland in Zwolle en Deventer een proef met de uitschuifbare wapenstok.

Tijdens deze proef, die tot het eind van het jaar duurt, wordt het gebruik van de nieuwe wapenstok in de politiepraktijk getest gedurende de uitgaansavonden in beide steden.

Uit de proef moet blijken of de uitschuifbare wapenstok een effectieve en waardevolle aanvulling is op de bestaande geweldsmiddelen die de politie in Nederland op dit moment tot haar beschikking heeft. De proef wordt gehouden naar aanleiding van de behoefte van politiemedewerkers aan een aanvulling op de huidige geweldsmiddelen. Met name de korte wapenstok die nu gebruikt wordt, blijkt in de praktijk niet altijd even effectief in gebruik. Zo is de impact van de korte wapenstok beperkt en is hij niet gemakkelijk op te bergen.

De uitschuifbare wapenstok kan, in ingeschoven toestand, gemakkelijker opgeborgen worden en, indien nodig, ongezien gedragen worden. De uitschuifbare wapenstok is zwaarder en langer en heeft daardoor dezelfde impact als die van de lange wapenstok die bij de Mobiele Eenheid gebruikt wordt. Ook zorgt de lengte van de uitgeschoven wapenstok voor meer afstand en gaat er een preventieve werking vanuit.

Gedurende de proef vinden er tussentijdse evaluaties plaats. Naar aanleiding van de uiteindelijke uitkomsten van de proef wordt besloten of de politie daadwerkelijk gaat werken met de uitschuifbare wapenstok.

Voordat overgegaan kan worden tot de proef wordt de komende weken de groep politiemedewerkers die gebruik gaat maken van de nieuwe wapenstok opgeleid in het gebruik ervan. Een deel van die training vindt plaats in de horecagebieden van Zwolle en Deventer.
Provincie:
Tag(s):