dinsdag, 1. mei 2012 - 17:12

Start werkzaamheden dijkverbetering Keent-Grave begin mei

Den Bosch

Waterschap Aa en Maas start begin mei weer met de werkzaamheden om de dijk te verbeteren vanaf Grave tot Neerloon en de dijk rond het eiland Keent.

De werkzaamheden zullen voor oktober van dit jaar afgerond zijn.
“Veiligheid is een belangrijk thema voor het waterschap, deze verbeteringen aan de dijk dragen daaraan bij”, zegt Ernest de Groot, lid van het Dagelijks Bestuur.

Elke vijf jaar toetst de overheid om te zien of dijken veilig zijn en voldoen aan de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in de Wet op de Waterkering. Dijken die niet voldoen worden niet goedgekeurd. Het waterschap heeft dan de taak deze dijken te verbeteren. Dat was het geval met de dijk bij Keent.

Werkzaamheden
De verbeteringen aan de dijk, zorgen ervoor dat deze veilig en sterk blijft. Voor nu én in de toekomst. De werkzaamheden bestaan uit het ophogen van de bermen aan de teen van de dijk en op sommige plaatsen worden de taluds verflauwd. Ook wordt er in de uiterwaarden klei ingegraven en komen er steunbermen in de dijk om hem stabieler te maken.

Vorig jaar is al een start gemaakt met de werkzaamheden. Toen is het traject Grave — Overlangel aangepakt. Maar omdat er in de periode van oktober tot en met maart niet aan dijken gewerkt mag worden, is het werk stilgelegd. Per april mogen de werkzaamheden weer worden opgepakt. Uiterlijk in 2013 zijn de werkzaamheden helemaal klaar.

Waterveiligheid
Het beschermen van Nederland tegen overstromingen is van levensbelang. Miljoenen Nederlanders, maar ook belangrijke economische centra, zijn afhankelijk van de kwaliteit van onze waterkeringen. Daarom wordt regelmatig gecontroleerd of onze waterkeringen nog aan de wettelijk gestelde normen voldoen. Voldoen ze niet, dan worden ze opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Waterschap Aa en Maas voert drie van deze maatregelen uit. Een van deze maatregelen betreft de dijkverbetering tussen Grave en Overlangel en rondom het eiland Keent. Dit project beschermt ca. 200.000 bewoners in het achterland, van Grave tot en met ’s-Hertogenbosch.
Provincie:
Tag(s):