woensdag, 14. november 2012 - 14:41 Update: 08-07-2014 0:45

Startersleningen voor huizenkopers blijven bestaan

Den Haag

Startersleningen voor huizenkopers blijven ook volgend jaar bestaan.

'Huizenkopers kunnen de rente van een starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), ook onder de nieuwe hypotheekregels van de belasting blijven aftrekken', schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Opschorting
De SVn kondigde eerder deze maand aan de verstrekking van leningen op te schorten tot er duidelijkheid zou komen over de aftrek van de rente op startersleningen onder de nieuwe hypotheekregels. Vanaf 2013 is immers alleen de rente op hypotheken die maandelijks worden afgelost nog aftrekbaar.

Minister Blok schrijft de Tweede Kamer vandaag dat de startersleningen in 2013 onder de huidige voorwaarden blijven bestaan. Daarvoor heeft het kabinet 20 miljoen euro uitgetrokken. De minister roept de SVn - nu er duidelijkheid is over de fiscale behandeling van startersleningen - op het loket voor de leningen weer open te stellen.

Restschuld
Minister Blok heeft verder besloten om de aftrekbaarheid van de restschuld, die kan ontstaan na de verkoop van een woning, in te laten gaan vanaf de presentatie van het regeerakkoord (29 oktober).

Daarmee wil hij voorkomen dat mensen wachten met de verkoop van hun huis tot het nieuwe jaar. Voorwaarde is dat op 31 december 2012 het voorlopig koopcontract van de woning moet zijn getekend. De rente over de restschuld is vijf jaar aftrekbaar.

NHG
Bestaande spaar- en aflossingvrije hypotheken met een Nationale Hypotheekgarantie (NHG) kunnen, zoals vorige week bekend is gemaakt, meegenomen worden naar een volgende woning, zonder dat eigenaren verplicht worden de hypotheek annuïtair te gaan aflossen.

Aanvullend daarop heeft minister Blok besloten dat bestaande spaar- en aflossingsvrije hypotheken zonder NHG bij verhuizing naar een nieuwe woning kunnen worden omgezet naar een NHG-hypotheek, mits voldaan wordt aan de NHG-voorwaarden.
Categorie:
Tag(s):