woensdag, 28. november 2012 - 20:44

Steilrand Donderen onthuld als Aardkundig monument

Donderen

De provincie Drenthe en gemeente Tynaarlo hebben woensdag het tweede
Aardkundig Monument van Drenthe onthuld. Het gaat om de steilrand
Donderen, een bijzonder bodemprofiel in een voormalige zandgroeve.
De verschillende lagen in de bodem vertellen 100.000 jaar Drentse
ontstaansgeschiedenis. Dit bijzondere fenomeen verdient daarom
aandacht en behoud.

‘De steilrand Donderen is een geschiedenisboek dat een inkijk geeft in de
aardkundige geschiedenis van drie ijstijden in het Hondsruggebied, legt Tanja Klip-Martin uit. ‘Met Aardkundige Monumenten wil de provincie Drenthe iedereen laten kennismaken met de rijke geschiedenis van de Drentse ondergrond. Het zij verschijnselen in het landschap die iets vertellen over de ontstaanswijze van het gebied, onder invloed van ijs, wind en water’.

Het Drouwenerzand werd in 2009 als eerste Aardkundige monument onthuld. Nog in de jaren zestig verdwenen door ontgrondingen talrijke dekzandruggen en welvingen in een oogwenk en voorgoed. Nu wordt de unieke en karakteristieke Drentse bodem juist beschermd. Er wordt rekening mee gehouden bij duurzame gebiedsontwikkeling. In Donderen heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) na overleg met de provincie een geplande gasleiding in noordelijke richting omgebogen om zo de steilrand te sparen. Een informatiepaneel met een afdruk van
de steilrand vertelt passanten hoe zij de bodem kunnen ‘lezen’.

Het Aardkundig Monument Steilrand Donderen is gerealiseerd door de provincie Drenthe, in samenwerking met de gemeente Tynaarlo, de NAM, Geopark DeHondsrug en de Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten. De steilrand Donderen is een hotspot in de IJstijden-expeditie van Geopark de Hondsrug. Ook is de locatie opgenomen in de Erfgoedatlas van de gemeente Tynaarlo.
Provincie:
Tag(s):