maandag, 13. augustus 2012 - 21:58

Stekker uit Jaarbeurs Utrecht Marathon door geldgebrek

Utrecht

Vandaag is door de Stichting UtrechTrent besloten dat de Jaarbeurs Utrecht Marathon in 2013 niet zal plaatsvinden. Reden hiertoe is een groot tekort aan financiële middelen op de begroting van de Marathon 2013.

Het grote tekort op de begroting is ontstaan door de enorme substantiële verlaging voor 2013 van de subsidie die de gemeente Utrecht jaarlijks ter beschikking stelt voor dit grootschalige Utrechtse sportevenement.

In de ontstane situatie blijkt realisatie van het evenement zonder de subsidie onhaalbaar. Als organisator van de Jaarbeurs Utrecht Marathon streeft de Stichting UtrechTrent naar een goed georganiseerd en aangenaam sportevenement voor loper, toeschouwer, inwoner van de stad, dit is echter met de beschikbare middelen helaas niet meer te realiseren.

In 2013 zou de dertiende editie van de Jaarbeurs Utrecht Marathon plaatsvinden. Jaarlijks nemen ruim 12.000 lopers deel aan de diverse afstanden. Het bestuur van de Stichting UtrechTrent betreurt dit besluit ten zeerste maar ziet geen andere mogelijkheid.
Provincie:
Tag(s):