dinsdag, 31. januari 2012 - 20:03

Stijgende lijn FlevoMeer Bibliotheek

Lelystad

FlevoMeer Bibliotheek is het afgelopen jaar gegroeid in zowel het aantal leden als het aantal uitleningen. 'In Lelystad is vorig najaar het 20.000ste lid ingeschreven, een historisch hoogtepunt', meldt Flevomeer Bibliotheek dinsdag.

Met een stijgende lijn van 3,3% is het aantal leden vergroot met 651 en is 2011 afgesloten met een totaal ledenbestand voor Lelystad van 20.038. Het aantal uitleningen is in een jaar tijd met 1,7% gestegen tot 546.475 uitgeleende materialen per 31 december 2011.

Van onschatbare waarde
De positieve jaarcijfers tonen aan dat FlevoMeer Bibliotheek in Lelystad voor een grote groep mensen van waarde is. Verder is de bijdrage van de organisatie aan zowel het sociale klimaat van de samenleving als het culturele leven breed en laat deze zich niet in getallen vastleggen.

FlevoMeer Bibliotheek stelt betrouwbare fysieke en digitale informatie beschikbaar. Voor het onderwijs is ze een partner op het gebied van taal- en leesbevordering. Ook aan bijvoorbeeld de kinderopvang, verzorgings- en ziekenhuizen, buurtcentra en op verzoek aan huis worden diensten op maat geleverd.

Stevige ambitie
Met in totaal zeven vestigingen en een bibliobus, goede faciliteiten, een laagdrempelige toegang en haar deskundigheid is FlevoMeer Bibliotheek een samenwerkingspartner voor de gemeenten op diverse beleidsterreinen. Met een stevige ambitie voor nu en de toekomst zet FlevoMeer Bibliotheek zich optimaal in om de stijgende lijn voort te zetten.
Provincie:
Tag(s):