donderdag, 19. april 2012 - 15:31

Stijging aantal verkeersdoden

Den Haag

Na een daling van het aantal verkeersslachtoffers, was er in 2011 een lichte stijging te zien. Uit cijfers van CBS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat vooral oudere fietsers slachtoffer zijn.

Minister Schultz: 'Na de bovengemiddelde daling van het aantal verkeersdoden in 2010 is het aantal slachtoffers in 2011 helaas toegenomen. Nederland blijft een van de meest verkeersveilige landen ter wereld. Toch beschouw ik dit als een belangrijke waarschuwing. Met provincies en gemeenten zetten we in op een verdere verbetering van de verkeersveiligheid, waarbij de veiligheid van ouderen en fietsers extra aandacht verdient.'

In 2011 lag het aantal verkeersdoden onder 65-plussers op 269. Dit zijn er 60 meer dan in 2010. De toename van het aantal verkeersdoden komt daarmee geheel voor rekening voor deze groep ouderen. Het aantal doden in de leeftijd 20 tot 65 jaar daalde in 2011 met 11%.

Net als in voorgaande jaren vielen de meeste dodelijke slachtoffers op een gemeentelijke weg. Op rijkswegen is het aantal verkeersdoden afgenomen ten opzichte van 2010.
Provincie:
Tag(s):