dinsdag, 26. juni 2012 - 20:23

Stoomfluit Coevorden weer in werking

Coevorden

Vanaf woensdag is in Coevorden de stoomfluit weer te horen. Het bedrijf Smurfit Kappa heeft technische maatregelen genomen, waardoor het geluid minder indringend is, maar nog steeds een herkenbaar signaal geeft. De fluit zal nog 4x per dag te horen zijn om 7.30, 9.30, 12.00 en 16.30 uur.

De frequentie en de sterkte van het geluid zijn teruggebracht op basis van klachten uit de omgeving. In eerste instantie werd de stoomfluit stilgelegd. Dat stuitte op protest, omdat andere omwonenden vonden dat de stoomfluit bij Coevorden hoorde.

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin denkt dat de nieuwe situatie tot ieders tevredenheid zal zijn. “Om het zoveel mogelijk mensen naar de zin te maken is de provincie in overleg met het bedrijf op zoek gegaan naar een oplossing. Die lag in het verlagen van het geluidniveau en het verminderen van het aantal momenten dat de fluit te horen was. Die maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. Coevorden wordt weer Coevorden zoals het was,” zo zegt zij.

Smurfit Kappa heeft op basis van de nieuwe plannen een vergunning aangevraagd. Het college van Gedeputeerde Staten is van plan om hiervoor een vergunning af te geven. Tot het moment dat de vergunning officieel van kracht is, zal het college de stoomfluit gedogen.
Provincie:
Tag(s):