donderdag, 12. juli 2012 - 12:37

Straffen voor illegaal verwijderen asbest

Arnhem

Een vastgoedbeheerder, een leidinggevende en een uitvoerder van die vastgoedbeheerder, een onderhoudsbedrijf en de directeur van dat bedrijf zijn veroordeeld voor het (laten) verwijderen van asbest uit een tweetal kantoorpanden.

Dit gebeurde zonder dat beschermende maatregelen waren genomen voor de betrokken werknemers en zonder dat werd voldaan aan de wettelijke voorschriften. Bijvoorbeeld met betrekking tot het inventariseren van de asbestrisico’s en het aanvragen van een sloopvergunning.

Slopen met risico's
De rechtbank rekent het de veroordeelden in het bijzonder aan dat zij wisten dat de betrokken kantoorpanden asbesthoudende onderdelen bevatten, dat het onoordeelkundige slopen daarvan risico’s voor de betrokken werknemers oplevert en dat zij toch zijn overgegaan tot sloop zonder zich te bekommeren om de gezondheid van die werknemers en zonder te hebben voldaan aan de vereiste formaliteiten.

Boetes
De rechtbank heeft boetes opgelegd aan de beheermaatschappij (€50.000) en het onderhoudsbedrijf (€10.000).
De betrokken leidinggevenden en de uitvoerders hebben forse werkstraffen gekregen, uiteenlopend van 120 tot 240 uur.
Provincie:
Tag(s):