donderdag, 1. maart 2012 - 15:15

Streekbijeenkomsten watergebiedsplan Appelscha

Appelscha

Het gebied rond Appelscha krijgt een nieuw watergebiedsplan. Dit plan wordt in overleg met de streek opgesteld. Wetterskip Fryslân organiseert hierover op 13 en 15 maart voor belangstellenden twee streekbijeenkomsten.

Deze bijeenkomsten zijn het vervolg op eerdere streekbijeenkomsten in september 2011. Op 13 en 15 maart presenteert Wetterskip Fryslân de te nemen maatregelen voor het waterbeheer in het gebied. Ook kunnen belangstellenden hun mening geven over de voorgestelde maatregelen.

In het watergebiedsplan staat hoe Wetterskip Fryslân de huidige en toekomstige knelpunten in het waterbeheer van het gebied rond Appelscha wil oplossen. Hierbij wordt rekening gehouden met de waterkwaliteit en het tegengaan van wateroverlast of extreme droogte. Inmiddels heeft het waterschap de knelpunten in het waterbeheer in dit gebied geïnventariseerd. Voorbeelden van knelpunten zijn droogte, wateroverlast voor landbouw of natuur en te hoge of te lage waterpeilen.

In de streekbijeenkomsten in september 2011 stonden de knelpunten in het waterbeheer centraal. Voor al deze knelpunten heeft het waterschap nu maatregelen opgesteld die op 13 en 15 maart worden gepresenteerd.
Provincie:
Tag(s):