donderdag, 13. december 2012 - 16:24

Strengere straffen voor overtreding uitkeringregels

Apeldoorn

Een uitkering is bedoeld als tijdelijk vangnet voor mensen die niet in hun eigen bestaan kunnen voorzien. De meeste mensen die een uitkering ontvangen, houden zich aan de geldende regels.

Een klein deel doet dat niet. Om overtredingen van de regels tegen te gaan worden met ingang van 1 januari 2013 hoge boetes ingevoerd.

Op dit moment moeten klanten die frauderen het bedrag dat te veel uit uitkering is ontvangen terugbetalen. Daarnaast houdt de gemeente een deel van de uitkering in. Vanaf 1 januari 2013 wordt dit beleid aangescherpt. Het te veel ontvangen bedrag moet nog steeds volledig worden terugbetaald. Daarbovenop wordt echter een boete opgelegd. Deze boete is even hoog als het bedrag dat ten onrechte aan uitkering is verstrekt. Gaat iemand opnieuw in de fout, dan wordt de boete nog hoger, namelijk anderhalf keer het bedrag dat te veel aan uitkering is ontvangen. Na de tweede overtreding van de uitkeringsregels kan de uitkering bovendien maximaal drie maanden worden stopgezet.

De nieuwe regels gelden onder andere voor alle mensen die een uitkering van de gemeente ontvangen. De gemeente baseert de hoogte van deze uitkering op gegevens die zij van de klant krijgt. Zijn deze gegevens onjuist, dan kan dit betekenen dat er te veel aan uitkering wordt uitbetaald. Het is belangrijk dat men wijzigingen in de leef- of financiële situatie direct aan de gemeente doorgeeft. Alleen dan kan de gemeente ervoor zorgen dat iemand aan uitkering ontvangt waar hij daadwerkelijk recht op heeft.

Tot half december voert het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid in samenwerking met UWV WERKbedrijf, de Sociale Verzekeringsbank en gemeenten landelijk campagne om mensen te informeren over de geldende regels en de strengere straffen. Wethouder Werk & Inkomen Johan Kruithof: “De gevolgen van fraude zijn vanaf 2013 erg groot. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat men onbedoeld fraude pleegt en hierdoor in de problemen komt. Goede voorlichting is hierbij essentieel. Reden te meer om op deze landelijke campagne aan te sluiten. Daarnaast vinden wij het uiteraard belangrijk dat mensen alleen uitkering krijgen als zij daarop daadwerkelijk recht hebben.”

Zie voor meer informatie over de campagne en de nieuwe regelgeving de landelijke website www.weethoehetzit.nl.
Provincie:
Tag(s):