dinsdag, 14. augustus 2012 - 13:28

Studenten vaker financieel ondersteund door ouders

Den Haag

Zes op de tien studenten krijgen geld van hun ouders: uitwonende gemiddeld 233 euro per maand en thuiswonende 100 euro per maand. Dit blijkt uit het ‘Nibud-studentenonderzoek 2011-2012’.

Twee derde van alle ouders betaalt specifieke uitgavenposten voor hun kind, voornamelijk het collegegeld, de zorgverzekering en studieboeken. Zonder deze financiële steun komen studenten niet rond. Studenten die naar eigen zeggen een goede financiële opvoeding hebben gekregen, blijken beter met hun geld om te gaan dan studenten bij wie dat niet het geval is. Bij studenten die niet lenen komt dit bij 1 op de 3 doordat ouders het afraden.

Om ouders vanwege hun belangrijke rol beter bij te staan heeft het Nibud de Geldwijzer Studenten compleet vernieuwd. In deze totaal herziene uitgave komen de laatste inzichten omtrent studenten en financieel gedrag aan bod en krijgen ouders advies over de manieren waarop ze hun kinderen financieel kunnen ondersteunen.
Provincie:
Tag(s):