dinsdag, 3. januari 2012 - 21:06

Stuw bij Archem met zandzakken verstevigd

Bij de stuw in de Regge bij Archem heeft waterschap Regge en Dinkel dinsdag zanduitspoeling geconstateerd. Dit heeft het waterschap dinsdag bekendgemaakt.

Zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van de stuw is de grond verzakt. Om verdere uitspoeling te voorkomen treft het waterschap maatregelen.

Big zandbags
Inmiddels zijn maatregelen getroffen om de stuw te verstevigen. Dinsdagmiddag en —avond wordt een hoeveelheid big bags met zand aangevoerd om de spoelgaten te dichten.

Doordat de waterpeilen aan beide zijden van de stuw gelijk zijn gezet is de waterdruk op de stuw verminderd. Er zijn diverse maatregelen getroffen in het watersysteem, onder meer is het Banisgemaal in werking gezet. Het waterschap verwacht dat de genomen maatregelen voldoende zijn om de situatie te beheersen.

Werkzaamheden
De werkzaamheden om de stuw voor de korte termijn te versterken nemen een deel van de avond in beslag. Het gebied rond de stuw wordt afgezet met hekken. De situatie is niet bedreigend voor de omwonenden. Het waterschap heeft de omwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden die vanmiddag en vanavond bij de stuw plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):